Інформаційна лінія
0 800 33 24 12
Вхід

Офіційні правила "Вигравай Mi Smart Band 4 NFC"

(надалі – Правила, Акція)

1. Терміни та визначення
1.1. «Учасник Акції» (в усіх відмінках) – дієздатна фізична особа, яка є держателем Картки Mastercard®, підтвердила свою участь в Акції, здійснивши замовлення за 10 (десять) балів в особистому кабінеті програми Mastercard Більше на сайті https://bilshe.mastercard.ua, здійснила операцію в торгово-сервісній мережі чи інтернет-операцію з Карткою Mastercard® та виконала умови цих Правил. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та/або Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
•    особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;
•    особи, які не виконали умови цих Правил;
•    співробітники Замовника/Виконавця/Партнера або третіх сторін, які задіяні Виконавцем/Партнером до проведення цієї Акції, та їхні родичі (мати, батько, дідусь, бабуся, син, дочка).

2. Замовник, Виконавець, Партнер Акції, місце та строки проведення Акції
2.1. Замовником  Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні (далі – «Замовник»), що знаходиться за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А.
2.2. Виконавцем Акції є ТОВ «Проспектс Україна» «Prospects Ukraine» (далі – Виконавець). Місцезнаходження Виконавця: 03142, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, буд. 44 Б, корп. 8, кімната 19
2.3. Технічним Партнером Акції є ТОВ «ФРІ БРЕНД» (далі – «Партнер»), що знаходиться за адресою Україна, 04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13К, офіс 3.
2.4. Акція проводиться на всій території України, крім території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та зони проведення ООС, з 07 жовтня 2020 по 15 листопада 2020 р. включно (далі – Період проведення Акції).

3. Порядок та умови участі в Акції
3.1. Для участі в Акції протягом усього Періоду проведення Акції Учаснику необхідно чітко дотримуватися таких умов цієї Акції:
3.1.1. Стати держателем Картки Mastercard® до Періоду проведення Акції або протягом Періоду проведення Акції;
3.1.2. Зареєструватися у програмі Mastercard Більше на сайті https://bilshe.mastercard.ua відповідно до правил та умов Програми, опублікованих на https://bilshe.mastercard.ua, або бути зареєстрованим у Програмі Mastercard Більше (максимальна кількість Карток Mastercard® до реєстрації одним Учасником необмежена).
3.1.3. Протягом Періоду проведення Акції накопичити бали, використовуючи Картку Mastercard®, для чого здійснити оплату товарів/послуг у торговельно-сервісній мережі/ мережі Інтернет на суму від 50,00 грн. (п’ятдесяти гривень 00 копійок) одним чеком або оплатити проїзд за допомогою Картки в громадському транспорті м. Києва (метрополітен, фунікулер, швидкісний трамвай) (надалі — «Транзакція»). Кожна така Транзакція дорівнює 1 (одному) балу. За кожну Транзакцію, здійснену за допомогою смартфона або смарт-годинника, а також Транзакцію під час оплати проїзду за допомогою смартфона або смарт-годинника у громадському транспорті м. Києва (метрополітен, фунікулер, швидкісний трамвай) Учаснику Акції нараховують 2 (два) бали.
3.1.4. Підтвердити участь в Акції, здійснивши обмін 10 (десяти) балів в особистому кабінеті. Обмінювати бали можна необмежену кількість разів. Кожен такий обмін балів підвищує шанс на можливість отримання Подарунку. 
3.2. Кожен обмін балів, який повністю відповідає правилам Програми, кодується і надходить до База Акції. Такі дії здійснює Партнер.
3.3. Обміни балів, здійснені до 00:01 07.10.2020 або після 23:59 15.11.2020 за київським часом, не вносяться до Бази Акції.
3.4. Учасники Акції можуть додатково ознайомитися з умовами Акції на сайті https://bilshe.mastercard.ua та отримати відповіді на будь-які запитання про Акцію за телефоном гарячої лінії для Учасників Акції: 0 800 33 24 12 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, дзвінки з мобільних – згідно з тарифами мобільного оператора). Лінії працюють у період проведення Акції цілодобово. 
3.5. Замовник та/або Виконавець та/або Партнер не вступають у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції. Замовник та/або Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
3.6. Замовник/Виконавець мають право усунути будь-кого з Учасників від участі в Акції у разі виникнення сумнівів у виконанні таким Учасником умов цих Правил або в разі порушення Учасником цих Правил.
3.7. Результати проведення Акції, визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

4. Фонд Заохочень Акції
4.1. Фонд Заохочень Акції складається із 50 (п’ятдесяти) Подарунків, а саме: 50 Фiтнес-браслетів Mi Smart Band 4 Black (NFC).
4.2. Фонд Заохочень Акції обмежений і становить кількість, зазначену в п. 4.1. цих Правил. Відповідальність Виконавця/Замовника/Партнера обмежується кількістю Фонду Заохочень Акції, передбаченого цими Правилами. 
4.3. Протягом Періоду проведення Акції один Учасник Акції може отримати лише один Подарунок.
4.4. Заміна Подарунка будь-яким іншим не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає. Якщо Учасник Акції не має можливості/бажання отримати Подарунок з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець/Замовник не сплачують такому Учаснику Акції жодних компенсацій, у тому числі грошових, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Подарунка. У разі відмови Учасника Акції від отримання Подарунка з будь-яких причин вважається, що він відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому випадку Учасник Акції не має права вимагати від Замовника або Виконавця Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент Подарунка не видається.
4.5. Зобов’язання з оподаткування вартості Подарунків Акції забезпечує Виконавець відповідно до чинного законодавства України.
4.6. Переможець Акції, отримуючи Подарунок, усвідомлює, що такий Подарунок Акції є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;

5. Умови визначення Переможців Акції та вручення Подарунків
5.1. Визначення Переможців Акції відбудеться на основі отриманої від Партнера Акції Бази Акції, відповідно до п. 3.2. цих Правил, але не пізніше «25» листопада 2020 року, за адресою: м. Київ, пров. Бехтеревський 4-В. 
5.2. Для визначення Переможців Акції формується комісія Виконавця. Комісія складається із двох осіб, які шляхом комп’ютерного вибору за допомогою сервісу randompicker.com або random.org, визначають Переможців Акції, складають та підписують Протокол.
5.3. Учасники під порядковими номерами з першого по п’ятдесятий набувають право на отримання Подарунку – Фiтнес-браслету Mi Smart Band 4 Black (NFC). 
Під час визначення Переможців Акції, які набувають право на отримання подарунків,  на умовах цих Правил, формується резервний список зі 10 (десяти) Учасників Акції, що взяли участь в Акції та виконали умови, зазначені в цих Правилах, які матимуть право отримати Подарунок у разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений як Переможець Акції, що отримає Подарунок відповідно до умов цих Правил.
5.4. Протягом 1 (одного) банківського дня з дати визначення Переможців та резервних переможців Партнер надає Виконавцю перелік мобільних номерів телефонів Переможців та Резервних переможців, а саме: номери телефонів, які були вказані при реєстрації, а також інші дані, необхідні для виконання умов цих Правил Виконавцем.
5.5. Виконавець, протягом двох робочих днів, зв’язується з Переможцями за номерами телефонів, наданих Партнером, з метою інформування Переможців про їхню перемогу в Акції, отримання усної згоди Переможців Акції на отримання Подарунку та інформування про умови отримання Подарунків. Кількість спроб зв’язатися з Переможцями не може бути більше, ніж 3 (три) дзвінки протягом 1 (одного) робочого дня, що здійснюються в період з 9:00 год. до 18:00 год.
5.6. Якщо, використовуючи дані Учасника Акції, Виконавець протягом 2 робочих днів не змогли зв’язатися з таким Переможцем Акції, що здобуває право на отримання Подарунка, Виконавець/Замовник зв’язуються з Резервним Переможцем Акції, який іде наступним у списку.
5.7. Передача Подарунка Акції відповідному Переможцю Акції, який набув на це право, здійснюється за умови надання таких документів: копії паспорта громадянина України та копії реєстраційного номера облікової картки платника податків.
5.8. Відмова від надання документів, зазначених у п. 5.7. цих Правил, або надання їх пізніше вказаного Виконавцем терміну, або надання інформації, що має ознаки фальсифікації, позбавляє такого Переможця Акції права на отримання Подарунка Акції та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Подарунка Акції.
5.9. Передача Виконавцем Подарунка Акції відбудеться шляхом відправлення на відділення Нової пошти, у строк до «10» грудня 2020 року. 
5.10. Замовник/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади.
5.11. Замовник/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення Акції, внаслідок яких Переможці не були повідомлені/були несвоєчасно повідомлені про перемогу в Акції та/або також не отримали/несвоєчасно отримали Подарунок.
5.12. У разі відсутності в Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Подарунок Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець/Замовник не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, у тому числі грошових, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Подарунка Акції.

6. Інші умови
6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими Офіційними правилами Акції. Порушення Учасником Акції / Переможцем Акції цих Правил або відмова Учасника Акції / Переможця Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції / Переможця Акції від участі в Акції та отримання Подарунка Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
6.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам Акції повідомляється:
6.2.1. персональні дані Учасників Акції / Переможців Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
6.2.2. з метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 6.2.1. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації;
6.2.3. з персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
6.2.4. персональні дані Учасників Акції / Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана в п. 6.2.1. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції / Переможців Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
6.2.5. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені Виконавцем у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців Акції будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана в п. 6.2.1. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
6.2.6. Учасники Акції / Переможці Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, письмово надіславши володільцю персональних даних запит, але при цьому вони втратять право на участь в Акції / отримання Подарунка Акції.
6.3. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції / Переможець Акції надає згоду на обробку його персональних даних в обсязі й на умовах, які вказані в п. 6.2. цих Правил.
6.4. Замовник/Виконавець/Партнер Акції не несе відповідальності у разі настання обставин непереборної сили, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, епідемії, пандемії, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, акти органів державної влади про обмеження перетину державного кордону, інші непідвладні контролю з боку Замовника/ Виконавця/Партнера Акції обставини.
6.5. Інформування про Правила й умови Акції здійснюється в порядку, передбаченому п. 3.4. цих Правил.
6.6. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
6.7. Виконавець та Замовник не несуть відповідальності за:
- неотримання Переможцями Акції Подарунка з вини самого Переможця Акції;
- за неможливість Переможця Акції скористатися Подарунком, з особистих причин Переможця Акції.
6.8. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець/Замовник не зобов’язані вести листування з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань про цю Акцію.
6.9. Замовник Акції або Партнер Акції залишає за собою право, самостійним рішенням, у будь-який час, змінити Період проведення Акції, Фонд заохочення Акції, перенести дату визначення Переможців Акції, змінити інші умови Акції, про що повідомляє Учасників Акції шляхом розміщення нової редакції правил на сайті: https://bilshe.mastercard.ua.
6.10. Виконавець має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб.