Інформаційна лінія
0 800 30 30 07
Вхід

Офіційні правила й умови акції для учасників програми Mastercard Більше 
«Покупок має бути більше»

 (далі — «Правила» й «Акція» відповідно)

 

1. ЗАМОВНИК І ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ

1.1. Замовником Акції є Представництво «МастерКард Юроп СА» в Україні (далі — Замовник), яке розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404а.

1.2. Виконавцем акції є SMARTLINE Group s.r.o. (далі — Виконавець), юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Чеської Республіки, код реєстрації 24839167 за адресою: Prague 4 — KrZ, Czech Republic, Čerčanská 619/3, 14000.

1.3. Партнером Акції є публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (далі — Банк). Адреса: 01004, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

1.4. Для проведення Акції Замовник та/або Виконавець мають право залучати третіх осіб.

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. В Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які є держателями карток Mastercard® Debit, емітованих Банком (далі — Картки) (окрім карток Maestro®), активованих до початку та/або в Період проведення Акції, і які повністю погоджуються з умовами цих Правил, здійснюючи Реєстрацію (далі — Учасники).

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акцію проводять на всій території України, окрім території Автономної Республіки Крим і зони проведення Операції об’єднаних сил.

3.2. Загальний строк проведення Акції: із 1 березня 2019 року до 31 травня 2019 року включно (далі — Строк проведення Акції, Період Акції або Тривалість Акції).

3.3. Акцію проводять у 3 (три) етапа (далі — Етапи Акції):

3.3.1. Із 1 березня 2019 року до 25 березня 2019 року включно (далі — Етап № 1).

3.3.2. Із 26 березня 2018 року до 30 квітня 2019 року включно (далі — Етап № 2).

3.3.3. Із 1 квітня 2019 року до 31 травня 2019 року включно (далі — Етап № 3).

 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюють на веб-сайті bilshe.mastercard.ua (далі — Сайт) та за телефоном Гарячої лінії: 0 800 30 30 07 з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 19:00.

4.2. Виконавець/Замовник може вносити зміни до цих Правил в односторонньому порядку, розміщуючи Правила в новій редакції на Сайті. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. Для участі в Акції потрібно:

5.1.1. Бути зареєстрованим на Сайті або протягом Періоду проведення Акції здійснити Реєстрацію на Сайті.

Під Реєстрацією мається на увазі виконання такого порядку дій:

5.1.1.1. заповнення на Сайті відповідної реєстраційної форми для участі в Акції з наданням прямої згоди на участь в Акції та прийняттям Правил;

5.1.1.2. створення облікового запису на Сайті після реєстрації для участі в Акції;

5.1.1.3. реєстрація першої Картки на Сайті (максимальна кількість Карток до реєстрації одним Учасником не може перевищувати 10 (десяти) одиниць.

5.1.2. Накопичити бали, використовуючи Картку, а саме здійснити оплату товарів/послуг у торгово-сервісній мережі / мережі Інтернет на загальну суму від 50,00 грн (п’ятдесяти гривень 00 копійок) або більше одним чеком, з урахуванням ПДВ, або оплатити одну поїздку за допомогою Картки в громадському транспорті м. Києва (метрополітен, фунікулер, швидкісний трамвай) (далі — Транзакція). Кожна така Транзакція дорівнює 1 (одному) балу.

5.1.3. Обміняти накопичені 10 (десять) балів на можливість узяти участь у розіграші Подарунків згідно з п. 6 цих Правил. Обмінювати бали можна необмежену кількість разів. Кожен такий обмін балів підвищує шанс на виграш Подарунка Акції.

5.2. Учасниками Акції не визнають й не мають права брати участь в Акції:

5.2.1. особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;

5.2.2. особи, які не виконали умов цих Правил;

5.2.3. особи, які перебувають у трудових відносинах із Виконавцем;

5.2.4. чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, зазначених у підпункті 5.2.3 цих Правил.

5.3. Виконавець/Замовник погодив, що має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.

5.4. Замовник/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції. Замовник/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

5.5. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник і Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

5.6. Ці Правила — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Виконавцем (або підрядником Виконавця) й Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Правил, здійснюючи Реєстрацію та фактично беручи участь в Акції. Учасник здійснює Реєстрацію й бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

5.7. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» Учасник Акції в порядку, указаному в п. 5.6 Правил, визнає та дає згоду на надання Виконавцю (його підрядникам) своїх персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Здійснивши Реєстрацію, Учасник надає добровільну й безумовну згоду на розміщення власного прізвища, імені та по батькові як Переможця Акції в соціальних мережах. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Виконавцю (його підрядникам) право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції та надання Гарантованого Подарунка, зокрема з метою утримання та сплати всіх податків і зборів. Через те, що опрацювання персональних даних Учасника здійснюють у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на опрацювання його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує і несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на опрацювання персональних даних, видаливши власний обліковий запис із Сайта.

 

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

6.1.Фонд Заохочень Акції складається з електронних сертифікатів мережі супермаркетів «Сільпо» (далі — Подарунки Акції).Під час кожного Етапу Акції буде розіграно:

6.1.1. 5 (п’ять) сертифікатів номіналом 1000 (тисяча) гривень;

6.1.2. 15 (п’ятнадцять) сертифікатів номіналом 500 (п’ятсот) гривень;

6.1.3. 35 (тридцять п'ять) сертифікатів номіналом 100 (сто) гривень.

Умови використання сертифіката

Розраховуючись у мережі супермаркетів «Сільпо» та LeSilpo на території всієї України, покажіть на касі роздрукований сертифікат. 
Сертифікат можна використати на касі в супермаркеті «Сільпо», розраховуючись за будь-який товар. Сума чека має перевищувати номінал сертифіката, який використовують, а різницю потрібно доплатити. 
У разі розрахунку з використанням сертифіката бали на картку «Власний Рахунок» не нараховують.  Сертифікатом можна скористатися лише раз.
Сертифікат дійсний до 31.08.2019. Більше детально з умовами використання сертифіката можна ознайомитись за посиланням.

6.2. Подарунки Акції мають бути призначені для особистого використання Учасником Акції та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.

6.3. Характеристики Подарункового Фонду Акції визначає Виконавець і Замовник на свій розсуд, вони можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарункового Фонду Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки Акції обміну й поверненню не підлягають.

6.4. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити Фонд Подарунків Акції або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Подарунків Акції. Якщо такі зміни будуть, Виконавець/Замовник або залучені ними треті особи повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил.

6.5. Зобов’язання з оподаткування вартості Подарунків Акції забезпечує Виконавець відповідно до чинного законодавства України. 

 

7. УМОВИ Й ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

7.1. Протягом Періоду проведення Акції, але не раніше ніж 00:00 1 березня 2019 року чи після 23:59 31 травня 2019 року за київським часом кожен Учасник, зареєстрований на Сайті, може обміняти накопичені 10 (десять) балів на участь у розіграші Подарунків згідно з п. 6.1 цих Правил.

7.2. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції, передбачених п. 6.1 Правил, відбуватиметься в такий спосіб: після закінчення Етапів Акції, а саме 28 березня, 3 травня, 3 червня Виконавець визначає за допомогою випадкового комп’ютерного вибору серед усіх Учасників Акції, які виконали умови участі в Акції й відповідають цим Правилам:

7.2.1. 5 (п’ять) основних Учасників Акції та 3 (три) резервних Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції, передбачених п. 6.1.1 Правил;

7.2.2. 15 (п’ятнадцять) основних Учасників Акції та 8 (вісім) резервних Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції, передбачених п. 6.1.2 Правил;

7.2.3. 30 (тридцять) основних Учасників Акції та 15 (п'ятнадцять) резервних Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції, передбачених п. 6.1.3 Правил.

7.3. Резервні Учасники матимуть право одержати Подарунки Акції в разі неможливості вручення та/або відмови від них Учасників Акції, яких було визначено як Переможців Акції, які отримають Подарунки Акції. Резервні Переможці Акції матимуть право на одержання відповідного Подарунка Акції в порядку їх визначення Резервними переможцями Акції.

7.4. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Подарунки Акції, після одержання ними Подарунків Акції вважатимуть остаточними, вони не підлягають оскарженню. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право повторного визначення Переможця Акції, який отримає Подарунок Акції, із Резервного Списку в разі підозри та/або виявлення фальсифікації під час участі в Акції з боку відповідного Переможця Акції.

7.5. Переможець Акції може отримати Подарунок Акції, передбачений п. 6.1 Правил, зайшовши до свого особистого кабінету на Сайті і завантаживши сертифікат у розділі «Замовлення». Подарунок Акції з'явиться в розділі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту закінчення відповідного Етапу Акції, Переможцем якого став Учасник Акції.

7.6. Кожен Учасник може отримати тільки 1 (один) Подарунок Акції. Учасника, який отримав право на одержання Подарунка Акції, вважають Переможцем Акції.

7.7. У разі відсутності в Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Подарунок Акції з причин, які не залежать від Замовника/Виконавця, Замовник/Виконавець не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних із такою неможливістю використання/отримання Подарунка Акції. А отже, такий Подарунок Акції переходить до загального Подарункового Фонду.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції та одержання Заохочень Акції, водночас така особа не має права на отримання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

8.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник. Рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.3. Виконавець/Замовник не несе відповідальності за неотримання Учасником Акції з причин, незалежних від Виконавця або Замовника, Заохочень Акції.

8.4. Виконавець і Замовник не несуть відповідальності за:

−     неотримання Учасником Акції Заохочення Акції з вини самого Учасника Акції;

−     за відмову Учасника Акції від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено жодної технічної невідповідності.

8.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення Виконавець та/або Замовник не зобов’язаний листуватися з потенційними Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення чи будь-яких інших подібних питань щодо цієї Акції.

8.6. Замовник Акції має право внести зміни до умов цих Правил, розмістивши нову редакцію правил на Сайті.