Інформаційна лінія
0 800 30 30 07
Вхід

Офіційні правила й умови акції для учасників Програми Mastercard Більше «Cashback до 7% із покупок на AliExpress»

(надалі —«Правила» та «Акція» відповідно)

 

1. ЗАМОВНИК І ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ

1.1. Замовником Акції є Представництво «МастерКард Юроп СА» в Україні (надалі — «Замовник»), яке розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17/52, офіс 404а.

1.2. Виконавцем Акції є SMARTLINE Group, s.r.o. (надалі — «Організатор»), що має зареєстрований офіс за адресою: 14000, Чеська Республіка, м. Прага 4 — KrZ, вул. Черчанська, буд. 619/3.

1.3. Для проведення Акції Замовник та/або Виконавець має право залучати третіх осіб.

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. В Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які є держателями карток міжнародної платіжної системи Mastercard® (надалі — «Картки») (окрім карток Maestro®, емітованих банками України й іноземними банками), активованих до початку та/або в Період проведення Акції та які повністю погоджуються з умовами цих Правил, здійснюючи Реєстрацію (надалі — «Учасники»).

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акцію проводять на всій території України, окрім території Автономної Республіки Крим і зони проведення Операції Об’єднаних сил.

3.2. Період проведення Акції: з 7 листопада 2018 року до 31 грудня 2019 року включно (надалі — «Період проведення Акції»).

 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюють на веб-сайті bilshe.mastercard.ua (надалі — «Сайт») та за телефоном Гарячої лінії: 0 800 30 30 07 з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 19:00.

4.2. Виконавець/Замовник може вносити зміни до цих Правил в односторонньому порядку, розміщуючи Правила в новій редакції на Сайті. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. Для того щоб особа, указана в підпункті 2.1 цих Правил, стала Учасником Акції, вона має здійснити такі дії:

5.1.1. Бути зареєстрованою на Сайті станом на Період проведення Акції, або протягом Періоду проведення Акції здійснити Реєстрацію на Сайті. Під Реєстрацією мається на увазі виконання такого порядку дій:

5.1.1.1. заповнення на Сайті відповідної реєстраційної форми для участі в Акції з наданням прямої згоди на участь в Акції та прийняттям Правил;

5.1.1.2. створення облікового запису на Сайті після реєстрації для участі в Акції;

5.1.1.3. реєстрація першої Картки на Сайті (максимальна кількість Карток до реєстрації однією особою / Учасником не може перевищувати 10 (десяти) одиниць).

5.1.2. Накопичити бали, використовуючи Картку, а саме здійснити оплату товарів/послуг у торгово-сервісній мережі / мережі Інтернет на загальну суму від 50,00 грн (п’ятдесяти гривень 00 копійок) або більше одним чеком, з урахуванням ПДВ, або оплатити проїзд за допомогою Картки у громадському транспорті м. Києва (метрополітен, фунікулер, швидкісний трамвай) (надалі — «Транзакція»). Кожна така Транзакція дорівнює 1 (одному) балу.

5.1.3. Скористатися пропозицією від Mastercard Більше для отримання заохочення Учасників Акції, розмір якого розраховують відповідно до п. 6.3 Правил за покупки на AliExpress (надалі —«Кешбек»), — натиснути кнопку «Перейти» для переходу на сайт AliExpress.

5.1.3.1. Необхідно здійснювати перехід із Сайта в AliExpress перед кожною покупкою.

5.1.4. Увійти до свого облікового запису / зареєструватися на сайті AliExpress для здійснення покупки з використанням мобільного номера телефону, зареєстрованого на Сайті.

5.1.5. Оплатити замовленняна сайті AliExpress.

5.2. Учасниками Акції не визнають і не мають права брати участь в Акції:

5.2.1. особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;

5.2.2. особи, які не виконали умов цих Правил;

5.2.3. особи, які перебувають у трудових відносинах із Виконавцем;

5.2.4. чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у підпункті 5.2.3 цих Правил.

5.3. Замовник/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції. Замовник/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

5.4. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник і Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

5.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції дає згоду на отримання доходу у грошовій формі (кешбек) за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб і військового збору, а також будь-яких інших обов’язкових податків, зборів і платежів, у розмірах, установлених чинним законодавством України.

5.6. Ці Правила — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Виконавцем (або підрядником Виконавця) й Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Правил, здійснюючи Реєстрацію. Учасник здійснює Реєстрацію та бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

5.7. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції, у порядку вказаному в підпункті 5.6 Правил, визнає та надає згоду на надання Виконавцю (його підрядникам, яким можуть бути передані такі персональні дані з метою, вказаною в цьому пункті) своїх персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату та найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Виконавець є розпорядником і володільцем персональних даних. Здійснивши Реєстрацію, Учасник надає добровільну й безумовну згоду на розміщення свого прізвища, імені та по батькові як Переможця Акції на Сайті та веб-сайті www.mastercard.ua, а також соціальних мережах. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Виконавцю (його підрядникам, яким можуть бути передані такі персональні дані з метою, вказаною в цьому пункті) право на опрацювання його персональних даних з метою забезпечення участі в Акції й надання Винагороди, зокрема з метою утримання та сплати всіх податків і зборів. Через те що опрацювання персональних даних Учасника здійснюють у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на опрацювання його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних — протягом Періоду проведення Акції та 6 (шість) місяців після цього. Учасник Акції гарантує і несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на опрацювання персональних даних, видаливши власний обліковий запис із Сайта. Цим Учасник також підтверджує, що він ознайомлений із правами, які передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

 

6. УМОВИ Й ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КЕШБЕКУ

6.1. У межах Акції Виконавець надає Кешбек Учаснику Акції на Картку, зареєстровану на Сайті, що належить такому Учаснику Акції, в порядку і в терміни, передбачені цим розділом Правил.

6.2. Виконавець надає Учасникові Акції Кешбек за покупку на AliExpress не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів і не пізніше ніж через 60 (шістдесят) календарних днів із моменту оформлення замовлення після підтвердження від AliExpress, що замовлення отримано й не буде повернення.

6.2.1. Якщо правил покупок із Кешбеком не було порушено і товар не повернено продавцю, Кешбек зарахують не пізніше цього періоду.

6.3. Розмір Кешбеку залежить від категорії товару під час купівлі:

6.3.1. мобільних телефонів, комп’ютерної периферії, планшетів, ноутбуків, комп’ютерів (desktop), аудіо- та відеотехніки, зовнішніх пристроїв зберігання інформації та внутрішніх пристроїв зберігання інформації буде нараховано 2,3 % Кешбеку;

6.3.2. мобільних аксесуарів, одягу, товарів для дому, садового спорядження буде нараховано 6,9 % Кешбеку;

6.3.3. усіх інших товарів буде нараховано 5,4 % Кешбеку.

6.4. Зарахування Кешбеку не відбувається:

6.4.1. за послуги доставлення;

6.4.2. за купівлю подарункових сертифікатів, купонів, знижок на оплату;

6.4.3. за поповнення мобільного телефону;

6.4.4. якщо перед оформленням замовлення Учасник Акції не ввійшов до свого облікового запису AliExpress;

6.4.5. якщо продавець змінив ціну після додавання товару в кошик;

6.4.6. якщо під час купівлі буде вказано інший номер телефону, ніж той, що Учасник Акції зареєстрував на Сайті.

6.5. Максимальний розмір Кешбеку, який може отримати Учасник Акції, — 50 доларів США (конвертація у гривню для зарахування Кешбеку на Карту відбудеться за поточним курсом НБУ).

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції. Замовник/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.2. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник і Виконавець не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

7.3. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими офіційними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Кешбеку, водночас такий Учасник Акції не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації / Кешбеку.

7.4. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник. Рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.5. Виконавець/Замовник не несе відповідальності за неотримання Учасником Акції Кешбеку з причин, незалежних від Виконавця або Замовника.

7.6. Виконавець і Замовник не несуть відповідальності за:

7.6.1. неотримання Учасником Акції Кешбеку з вини самого Учасника Акції;

7.6.2. за відмову Учасника Акції від одержання Кешбеку.

7.7. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані листуватися з потенційними Учасниками Акції й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення чи будь-яких інших подібних питань щодо цієї Акції.

7.8. Замовник і Виконавець Акції мають право вносити зміни до умов цих Правил, розмістивши нову редакцію Правил на Сайті.

7.9. У разі якщо після внесення змін до умов цих Правил, Учасник Акції продовжує здійснювати дії, передбачені Правилами, і користуватися Сайтом, вважають, що Учасник Акції прийняв і погодився із новими умовами Правил.

7.10. У випадку виникнення будь-яких судових спорів, такий спір вирішують за місцем розташування Замовника.

7.11. Виплату Кешбеку на умовах Акції на користь Учасника Акції та сплату й вирахування із суми Кешбеку у зв’язку із цим обов’язкових податків, зборів та інших обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства України забезпечує Виконавець.