Інформаційна лінія
0 800 30 30 07
Вхід

Офіційні правила акції «ВЛАШТУВАТИ ПІКНІК ДЛЯ БЛИЗЬКИХ – БЕЗЦІННО»

Офіційні правила та умови акції для учасників Програми Mastercard Більше

«ВЛАШТУВАТИ ПІКНІК ДЛЯ БЛИЗЬКИХ – БЕЗЦІННО»
 (надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)

 

1. ЗАМОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ

1.1. Замовником Акції є Представництво “МастерКард Юроп СА” в Україні (надалі – «Замовник»), яке знаходиться за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А.

1.2. Виконавцем акції є ТОВ “АЙСМАРТ” (надалі – «Виконавець»). Адреса місцезнаходження Виконавця: 04070 Україна, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5.

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. В Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які є держателями карток міжнародної платіжної системи Mastercard® (надалі – Картки), крім карток Maestro®, емітованих банками України та іноземними банками, активованих до початку та/або в Період проведення Акції (період Акції визначається згідно з пунктом 3.2. цих Правил) та які повністю погоджуються з умовами цих Правил (далі – Учасники).

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО.

3.2. Період проведення Акції: з  1 травня 2017 р. до 31 травня 2017 р. включно (далі по тексту – «Період проведення Акції»).

3.3. Акція проводиться у 4 (чотири) етапи:

3.3.1. 1-й етапАкції – з 1 травня 2017 до 8 травня 2017 року;

3.3.2. 2-й етапАкції – з 9 травня 2017 до 16 травня 2017 року;

3.3.3. 3-й етапАкції – з 17 травня 2017 до 24 травня 2017 року;

3.3.4. 4-й етапАкції – з 25 травня 2017 до 31 травня 2017 року

 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на сайті https://bilshe.mastercard.ua/ (надалі – «Сайт») та за телефоном Гарячої лінії: 0 800 30 30 07 з 10:00 до 19:00.

 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. Для участі в Акції необхідно:

5.1.1. Бути зареєстрованим на сайті https://bilshe.mastercard.ua/ або протягом Періоду проведення Акції здійснити реєстрацію на сайті https://bilshe.mastercard.ua/. Під Реєстрацією мається на увазі виконання такого порядку дій: заповлення Реєстраційної Форми для участі в Програмі (з наданням прямої згоди на участь у Програмі та прийняттям Правил), створення Облікового Запису Програми після реєстрації для участі в Програмі та реєстрації першої картки Mastercardу програмі(максимальна кількість Карток до реєстрації одним Учасником Акції не може перевищувати 5 одиниць).

5.1.2. Накопичити бали, використовуючи Картку Mastercard, а саме здійснити оплату товарів/послуг у торгово-сервісній мережі/мережі Інтернет на загальну суму від 50,00 грн (п’ятдесяти гривень 00 копійок) або більше одним чеком, з урахуванням ПДВ, або оплатити проїзд за допомогою Картки Mastercard у громадському транспорті м. Києва (метрополітен, фунікулер, швидкісний трамвай) (далі – «Транзакція» Кожна така Транзакція дорівнює 1 (одному) балу.

5.1.3. Обміняти  накопічені 10 (десять) балів на можливість взяти участь у розіграші Подарунка згідно п.6 цих Правил. Обмінювати бали можна необмежену кількість разів. Кожен такий обмін балів підвищує шанс на виграш  Подарунка Акції.

5.2. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:

5.2.1. Особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;

5.2.2. Особи, які не виконали умови цих Правил.

5.2.3. Особи, які перебувають у трудових відносинах із Виконавцем;

5.2.4. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у підпункті 5.2.3. цих Правил.

5.3. Виконавець/Замовник узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.  Замовник має право на внесення змін до даних Правил.

5.4. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції. Замовник /Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

5.5. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

 

6. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ

6.1. Фонд Подарунків Акції складається з шезлонгів для відпочінку у кількості 8 (вісім) одиниць (надалі – «Подарунки»). По 2 (два) шезлонги щоетапно.

6.2. Подарунки Акції мають бути призначені для особистого використання Учасником Акції та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.

6.3.Характеристики Подарункового Фонду Акції визначаються на розсуд Виконавця та Замовника і можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарункового Фонду Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають.

6.4. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Подарунків Акції або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Подарунків Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець/Замовник або залучені ними треті особи повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил.

6.5. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Подарунків Акції або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Подарунків Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець/Замовник або залучені ними треті особи повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил.

6.6. Зобов’язання з оподаткування вартості Подарунків Акції забезпечує Виконавець, відповідно до чинного законодавства України.

 

 

7. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

7.1. Визначення 2 (двох) основних Учасників Акції та 2 (двох) резервних Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків, проводить Виконавець Акції щотижня, а саме: 10 травня 2017 року, 17 травня 2017 року, 25 травня 2017 року, 1 червня 2017 року серед усіх Учасників Акції, що виконали умови участі в Акції та відповідають цим Правилам, шляхом випадкового комп’ютерного вибору серед унікальних номерів Учасників, які було надано Замовником Акції (надалі – «База»).

7.2. Резервні Учасники матимуть право отримати Подарунки Акції в разі неможливості вручення та/або відмови від них Учасників Акції, які були визначені як Переможци Акції, що отримають Подарунки Акції. Резервні переможці Акції матимуть право на отримання відповідного Подарунку Акції в порядку їх визначення Резервними переможцями Акції.

7.3. Після визначення Виконавцем Переможців Акції (Резервних переможців) Виконавець надає Базу Акції Замовнику. Замовник співставляє Базу з даними, наданими при реєстраціі в Програмі та надає Виконавцю перелік Переможців у форматі ПІБ та номер мобільного телефону.

7.4. Виконавець зв’язується з Переможцями Акції за вказаним телефонним номером, з метою інформування про перемогу в Акції та отримання усної згоди Переможців Акції на отримання Подарунків Акції. Кількість спроб зв’язатися з Переможцями Акції, на умовах Акції, не може бути більше як 3 (три) дзвінки протягом 2 (двох) робочих днів, що здійснюються в період з 9:00 до 18:00.

7.5. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Подарунки Акції, після одержання ними Подарунків Акції вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Замовник/Виконавець Акції залишають за собою право повторного визначення Переможця Акції, який отримає Подарунок Акції, з Резервного Списку в разі підозри та/або виявлення фальсифікації під час участі в Акції з боку відповідного Переможця Акції.

7.6. Вручення Подарунків Акції Учасникам Акції, які були визначені Переможцями Акції, здійснює Виконавець або залучені ними треті особи за адресою, яку Сторони погодять під час телефонної розмови, вказаної в п. 7 Правил, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Переможців Акції документів, передбачених п. 7.7. цих Правил.

7.7. Для отримання Подарунку Акції Переможцю Акції необхідно протягом 2 (двох) робочих днів від дня, коли Виконавець або залучені ним треті особи зв’язалися з Переможцями Акції, надіслати Виконавцю або залученим ним третім особам скан-копії таких документів на електронну адресу:

- копію паспорта громадянина України – Переможця Акції (усіх сторінок, де є записи);

- копію ідентифікаційного номера Переможця Акції. Якщо в Переможця Акції нема ідентифікаційного номера, необхідно надати копію сторінки паспорта з відповідною відміткою;

- заяву-згоду на отримання Подарунку, необхідного для сплати податків згідно чинного Законодавства України.

7.8. Зазначена інформація має бути надана такими Учасниками Акції як коректна та правдива. Зазначені копії документів мають бути чіткими й розбірливими. Відмова від надання зазначеної інформації, надання її пізніше вказаного терміну або надання інформації, що має ознаки фальсифікації, позбавляє такого Переможця Акції права на отримання Подарунку Акції та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Подарунку Акції. А отже, Подарунок Акції переходить до Резервних переможців Акції.

7.9. У разі вiдсутностi в Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Подарунок Акції з причин, які не залежать від Замовника/Виконавця, Замовник/Виконавець не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Подарунку Акції. А отже, право отримати Подарунку Акції перейде до відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного Списку.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими офіційними Правилами Акції та згоду на розміщення ПІБ переможця на сайті https://bilshe.mastercard.ua, https://www.mastercard.ua та соціальних мережах. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

8.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.3. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за неотримання Учасником Акції з причин, незалежних від Виконавця або Замовника, Подарунків Акції.

8.4. Виконавець і Замовник не несуть відповідальності за:

- неотримання Учасником Акції Подарунків Акції з вини самого Учасника Акції;

- за відмову Учасника Акції від одержання Подарунків Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей.

8.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести листування з потенційними Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення чи будь-яких інших подібних питань щодо даної Акції.

8.6. Замовник Акції має право внести зміни до умов даних Правил шляхом розміщення нової редакції правил на Сайті.