Інформаційна лінія
0 800 30 30 07
Вхід

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «ВИГРАВАЙ КВИТКИ НА VIDEOZHARA 2019 З MASTERCARD»

(далі — «Правила» та «Акція» відповідно)

1. ЗАМОВНИК І ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ

1.1. Замовником Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні (далі — Замовник), що розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52а, поверх 4, оф. 404а.

1.2. Виконавцем Акції є SMARTLINEGroup s.r.o. (далі — Виконавець), юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Чеської Республіки, код реєстрації 24839167 за адресою: Prague 4 — KrZ, Czech Republic, Čerčanská 619/3, 14000.

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. В Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які є держателями карток міжнародної платіжної системи Mastercard® (далі — Картки) (окрім карток Maestro®, емітованих банками України й іноземними банками), активованих до початку та/або в Період проведення Акції, і які повністю погоджуються з умовами цих Правил, здійснюючи Реєстрацію (далі — Учасники).

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акцію проводять на всій території України, крім території Автономної Республіки Крим і зони проведення Операції об’єднаних сил.

3.2. Період проведення Акції: з 6 травня 2019 року до 31 травня 2019 року включно (далі — Період проведення Акції).

 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюють на сайті bilshe.mastercard.ua (далі — Сайт).

4.2. Виконавець/Замовник може вносити зміни до цих Правил в односторонньому порядку, розміщуючи Правила в новій редакції на Сайті. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв ці зміни до Правил.

 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. Для участі в Акції потрібно:

5.1.1. Бути зареєстрованим на Сайті або протягом Періоду проведення Акції здійснити Реєстрацію на Сайті.

Під Реєстрацією мається на увазі виконання такого порядку дій:

5.1.1.1. заповнення на Сайті відповідної реєстраційної форми для участі в Акції з наданням прямої згоди на участь в Акції та прийняттям Правил;

5.1.1.2. створення облікового запису на Сайті після реєстрації для участі в Акції;

5.1.1.3. реєстрація першої Картки на Сайті (максимальна кількість Карток до реєстрації одним Учасником не може перевищувати 10 одиниць).

5.1.2. Накопичити бали, використовуючи Картку, а саме здійснити оплату товарів/послуг у торгово-сервісній мережі / мережі Інтернет на загальну суму від 50,00 грн (п’ятдесяти гривень 00 копійок) або більше одним чеком, з урахуванням ПДВ, або оплатити одну поїздку за допомогою Картки в громадському транспорті м. Києва (метрополітен, фунікулер, швидкісний трамвай) (далі — Транзакція). Кожна така Транзакція дорівнює 1 (одному) балу. За кожну Транзакцію на загальну суму від 50,00 грн (п’ятдесяти гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ, здійснену за допомогою смартфона або смарт-годинника, а також Транзакцію під час оплати проїзду за допомогою смартфона або смарт-годинника в громадському транспорті м. Києва (метрополітен, фунікулер, швидкісний трамвай) Учаснику Акції нараховують 2 (два) бали.

5.1.3. Обміняти накопичені 10 (десять) балів на можливість узяти участь у розіграші Подарунка згідно з п. 6 цих Правил. Обмінювати бали можна необмежену кількість разів. Кожен такий обмін балів підвищує шанс на виграш Подарунка Акції.

5.2. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати участь в Акції:

5.2.1. особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;

5.2.2. особи, які не виконали умов цих Правил;

5.2.3. особи, які перебувають у трудових відносинах із Виконавцем/Замовником.

5.2.4. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у підпункті 5.2.3 цих Правил.

5.3. Виконавець/Замовник погодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.

5.4. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції. Замовник/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

5.5. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник і Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

5.6. Учасник приймає умови цих Правил, здійснюючи Реєстрацію і фактично беручи участь в Акції.

5.7. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції, у порядку вказаному в п. 5.6 Правил, визнає та дає згоду на надання Виконавцю (залученим ним третім особам) своїх персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по батькові. Здійснивши Реєстрацію, Учасник надає добровільну й безумовну згоду на розміщення власного прізвища, імені та по батькові як Переможця Акції на Сайті, а також соціальних мережах. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Виконавцю (залученим ним третім особам) право на опрацювання його персональних даних з метою забезпечення участі в Акції та надання Подарунка, зокрема з метою утримання та сплати всіх податків і зборів. Через те, що опрацювання персональних даних Учасника здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на опрацювання його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на опрацювання персональних даних, видаливши власний обліковий запис із Сайта.


6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

6.1. Фонд Заохочень Акції:

6.1.1. Комплект запрошень на фестиваль «VIDEOZHARA 2019» — 25 одиниць (далі — Заохочення Акції).

* Під «комплектом запрошень» на фестиваль «VIDEOZHARA 2019» мається на увазі можливість для 2 (двох) осіб відвідати фестиваль «VIDEOZHARA 2019», який відбудеться з 8 червня по 9 червня 2019 року за адресою: Київ, вул. Біломорська, 1, «Арт-завод Платформа» за запрошенням категорії Standard (можливість відвідання усіх майданчиків фестивалю, доступ на територію майданчика Fan&Starsна загальних умовах).

6.2. Фонд Заохочень Акції обмежений і становить кількість, зазначену в п. 6.1.1 цих Правил.

6.3. Заохочення Акції мають бути призначені для особистого використання Учасником Акції та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.

6.4. Характеристики Заохочень Акції визначає Виконавець і Замовник на свій розсуд, вони можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Акції обміну й поверненню не підлягають.

6.5. Замовник Акції залишає за собою право збільшити Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень Акції. Якщо такі зміни будуть, Замовник або залучені ними треті особи повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил.

 

7. УМОВИ Й ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

7.1. Протягом Періоду проведення Акції, але не раніше ніж 00:00 6 травня 2019 року чи після 23:59 31 травня 2019 року за київським часом, кожен Учасник, зареєстрований на Сайті, може обміняти накопичені 10 (десять) балів на можливість узяти участь у розіграші Заохочень Акції згідно з п. 6.1 цих Правил.

7.2. Визначення 25 (двадцяти п’яти) основних Переможців Акції та 15 (п’ятнадцяти) резервних Переможців Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень Акції, що вказані в п. 6.1.1 Правил, забезпечує Виконавець Акції 4 червня 2019 року серед усіх Учасників Акції, що виконали умови участі в Акції та відповідають цим Правилам, за допомогою random.org з бази Учасників Акції, яка містить знеособлені дані Учасників (шифровані номери контактних телефонів).

7.3. Резервні Учасники Акції матимуть право отримати Заохочення Акції в разі неможливості вручення та/або відмови від них Переможців Акції. Резервні переможці Акції матимуть право на отримання відповідного Заохочення Акції в порядку їх визначення Резервними переможцями Акції.

7.4. Виконавець зв’язується з Переможцями Акції за вказаними у Базі Акції телефонними номерами з метою інформування про перемогу в Акції. Кількість спроб зв’язатися з Переможцями Акції на умовах Акції не може бути більше 3 (трьох) дзвінків протягом 2 (двох) днів, що здійснюються в період з 9:00 до 18:00.

7.5. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Заохочення Акції, після одержання ними Заохочень Акції вважатимуться остаточними й не підлягають оскарженню. Замовник/Виконавець Акції залишають за собою право повторного визначення Переможця Акції, який отримає Заохочення Акції, з Резервного Списку в разі підозри та/або виявлення фальсифікації під час участі в Акції з боку відповідного Переможця Акції.

7.6. Вручення Заохочень Акції Переможцям Акції здійснює представник Виконавця за електронними адресами, які Сторони погодять під час телефонної розмови згідно з п. 7.5 Правил, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати інформування Переможців Акції про перемогу в Акції.

7.7. У разі вiдсутностi в Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець/Замовник не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення Акції. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного Списку або Замовник використає таке Заохочення на власний розсуд.

7.8. У разі вiдсутностi у відповідного Резервного переможця, до якого перейшло право отримати Заохочення Акції, згідно з умовами цих Правил, можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець/Замовник не сплачує відповідному Резервному переможцю жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення Акції. У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до наступного відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного Списку.

7.9. Кожен Переможець може отримати тільки 1 (одне) Заохочення протягом Акції.

7.10. У випадку якщо переможець Акції живе не в м. Києві, проїзд до місця отримання Заохочення Акції і в зворотному напрямку, проживання, харчування й витрати, пов’язані з отриманням Заохочення Акції, і будь-які інші витрати Переможця Акції він оплачує самостійно, такі витрати не підлягають компенсації чи поверненню.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції й отримання Заохочень Акції, водночас така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

8.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник. Рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.3. Виконавець/Замовник не несе відповідальності за неотримання Переможцем Акції з причин, незалежних від Виконавця або Замовника, Заохочень Акції.

8.4. Виконавець/Замовник не несе відповідальності за:

-     неотримання Переможцем Акції Заохочень Акції з вини самого Переможця Акції;

-     відмову Переможця Акції від одержання Заохочень Акції, якщо в них не виявлено жодної технічної невідповідності.

8.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення Виконавець/Замовник не зобов’язаний листуватися з потенційними Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення чи будь-яких інших подібних питань щодо цієї Акції.

8.6. Замовник Акції має право внести зміни до умов цих Правил, розмістивши нову редакцію правил на Сайті.