Інформаційна лінія
0 800 30 30 07
Вхід

Офіційні правила акції «ПРОДОВЖИТИ відчуття свята – БЕЗЦІННО»

Офіційні правила та умови акції для учасників Програми Mastercard Більше «ПРОДОВЖИТИ відчуття свята – БЕЗЦІННО»

(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)

 

1. ЗАМОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ

1.1. Замовником Акції є Представництво “МастерКард Юроп СА” в Україні (надалі – «Замовник»), яке знаходиться за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А.

1.2. Виконавцем акції є ТОВ “АЙСМАРТ” (надалі – «Виконавець»). Адреса місцезнаходження Виконавця: 04070 Україна, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5.

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. В Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які є держателями карток міжнародної платіжної системи Mastercard® (надалі – Картки), крім карток Maestro®, емітованих банками України та іноземними банками, активованих до початку та/або в Період проведення Акції (період Акції визначається згідно з пунктом 3.2. цих Правил) та які повністю погоджуються з умовами цих Правил (далі – Учасники).

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО.

3.2. Період проведення Акції: з  25 грудня 2016 р. до 25 січня 2017 р. включно (далі по тексту – «Період проведення Акції»).

3.3. Акція проводиться у 4 (чотири) етапи:

3.3.1. 1-й етапАкції -з 25 грудня 2016 до 31 грудня 2016 року;

3.3.2. 2-й етапАкції – з 1 січня 2017 до 7 січня 2017 року;

3.3.3. 3-й етапАкції – з 8 січня 2017 до 14 січня 2017 року;

3.3.4. 4-й етапАкції – з 15 січня 2017 до 25 січня 2017 року.

 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на сайті bilshe.mastercard.ua (надалі – «Сайт») та за телефоном Гарячої лінії: 0 800 30 30 07 з 10:00 до 19:00.

 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. Для участі в Акції необхідно:

5.1.1. Протягом Періоду проведення Акції здійснити реєстрацію на сайті bilshe.mastercard.ua. Під Реєстрацією мається на увазі виконання такого порядку дій: заповлення Реєстраційної Форми для участі в Програмі (з наданням прямої згоди на участь у Програмі та прийняттям Правил), створення Облікового Запису Програми після реєстрації для участі в Програмі та реєстрації першої картки Mastercardу програмі(максимальна кількість Карток до реєстрації одним Учасником Акції не може перевищувати 5 одиниць).

5.1.2. Накопичити бали, використовуючи Картку Mastercard, а саме здійснити оплату товарів/послуг у торгово-сервісній мережі/мережі Інтернет на загальну суму від 50,00 грн (п’ятдесяти гривень 00 копійок) або більше одним чеком, з урахуванням ПДВ, або оплатити проїзд за допомогою Картки Mastercard у громадському транспорті м. Києва (метрополітен, фунікулер, швидкісний трамвай) (далі – «Транзакція»Кожна така Транзакція дорівнює 1 (одному) балу.

5.1.3. Обміняти  накопічені 10 (десять) балів на можливість взяти участь у розіграші Подарунка згідно п.6 цих Правил. Обмінювати бали можна необмежену кількість разів. Кожен такий обмін балів підвищує шанс на виграш  Подарунка Акції.

5.2. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:

5.2.1. Особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;

5.2.2. Особи, які не виконали умови цих Правил.

5.2.3. Особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Виконавцем;

5.2.4. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у підпункті 5.2.3. цих Правил.

5.3. Виконавець/Замовник узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.  Замовник має право на внесення змін до даних Правил.

5.4. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції. Замовник /Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

5.5. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

 

6. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ

6.1. Фонд Подарунків Акції складається з Подарункових Кошиківу кількості 20 (двадцять) одиниць (надалі – «Подарунки»). По 5 (пять) кошиків щоетапно.

Під Подарунковим Кошиком мається на увазі набір новорічних смаколиків.

6.2. Подарунки Акції мають бути призначені для особистого використання Учасником Акції та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.

6.3.Характеристики Подарункового Фонду Акції визначаються на розсуд Виконавця та Замовника і можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарункового Фонду Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають.

6.4. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Подарунків Акції або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Подарунків Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець/Замовник або залучені ними треті особи повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил.

 

7. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

7.1. Визначення 5 (п'яти) основних Учасників Акції та 5 (п'яти) резервних Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків, проводить Виконавець Акції щотижня, а саме:4 січня 2017 року, 11 січня 2017 року, 18 січня 2017 року, 27 січня 2017 рокусеред усіх Учасників Акції, що виконали умови участі в Акції та відповідають цим Правилам, шляхом випадкового комп’ютерного вибору серед унікальних номерів Учасників, які було надано Замовником Акції (надалі – «База»).

7.2. Резервні Учасники матимуть право отримати Подарунки Акції в разі неможливості вручення та/або відмови від них Учасників Акції, які були визначені як Переможци Акції, що отримають Подарунки Акції. Резервні переможці Акції матимуть право на отримання відповідного Подарунку Акції в порядку їх визначення Резервними переможцями Акції.

7.3. Після визначення Виконавцем Переможців Акції (Резервних переможців) Виконавець надає Базу Акції Замовнику. Замовник співставляє Базу з даними, наданими при реєстраціі в Програмі та надає Виконавцю перелік Переможців у форматі ПІБ та номер мобільного телефону.

7.4. Виконавець зв’язується з Переможцями Акції за вказаним телефонним номером, з метою інформування про перемогу в Акції та отримання усної згоди Переможців Акції на отримання Подарунків Акції. Кількість спроб зв’язатися з Переможцями Акції, на умовах Акції, не може бути більше як 3 (три) дзвінки протягом 2 (двох) робочих днів, що здійснюються в період з 9:00 до 18:00.

7.5. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Подарунки Акції, після одержання ними Подарунків Акції вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Замовник/Виконавець Акції залишають за собою право повторного визначення Переможця Акції, який отримає Подарунок Акції, з Резервного Списку в разі підозри та/або виявлення фальсифікації під час участі в Акції з боку відповідного Переможця Акції.

7.6.Вручення Подарунків Акції Учасникам Акції, які були визначені Переможцями Акції, здійснює Виконавець або залучені ними треті особи за адресою, яку Сторони погодять під час телефонної розмови, вказаної в п. 7 Правил за допомогою кур'єрської служби протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання від Переможців Акції усної згоди на отримання Подарунку.

7.7. Для отримання Подарунку Акції Переможцю Акції необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.

7.8. Зазначена інформація має бути надана такими Учасниками Акції як коректна та правдива. Відмова від надання інформації, надання її пізніше вказаного терміну або надання інформації, що має ознаки фальсифікації, позбавляє такого Переможця Акції права на отримання Подарунку Акції та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Подарунку Акції. А отже, Подарунок Акції переходить до Резервних переможців Акції.

7.9. У разі вiдсутностi в Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Подарунок Акції з причин, які не залежать від Замовника/Виконавця, Замовник/Виконавець не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Подарунку Акції. А отже, право отримати Подарунку Акції перейде до відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного Списку.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими офіційними Правилами Акції. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

8.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.3. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за неотримання Учасником Акції з причин, незалежних від Виконавця або Замовника, Подарунків Акції.

8.4. Виконавець і Замовник не несуть відповідальності за:

- неотримання Учасником Акції Подарунків Акції з вини самого Учасника Акції;

- за відмову Учасника Акції від одержання Подарунків Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей.

8.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести листування з потенційними Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення чи будь-яких інших подібних питань щодо даної Акції.

8.6. Замовник Акції має право внести зміни до умов даних Правил шляхом розміщення нової редакції правил на Сайті.