Інформаційна лінія
0 800 30 30 07
Вхід

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Плати Mastercard - вигравай квитки на концерт Monatik»

(надалі —«Правила» та «Акція» відповідно)

 

1. ЗАМОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ

1.1. Замовником Акції є Представництво «Мастеркард Юроп СА» в Україні (надалі – «Замовник»), яке знаходиться за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А.

1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ» (далі – «Виконавець»),що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2.

1.3. Партнером Акції є SMARTLINE GROUP, s.r.o. (далі – «Партнер»), що має зареєстрований офіс за адресою: 14000, Чеська Республіка, м. Прага 4 – KrZ, вул. Черчанська, 619/3.

1.4. Для проведення Акції Замовник та/або Виконавець мають право залучати третіх осіб.

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. В Акції беруть участь громадяни України, яким виповнилося 18 та які є держателями карток Standard, Gold,World, Platinum, World Black Edition, World Elite, Debit,Maestro®, Business, Corporate міжнародної платіжної системи Mastercard®, емітованих будь-якими банками, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території України (надалі – «Картки»), активованих до початку та/або в Період проведення Акції, та які повністю погоджуються з умовами цих Правил (далі – «Учасники»).

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться на всій території України, окрім території Автономної Республіки Крим і зони проведення Операції об’єднаних сил.

3.2. Період проведення Акції: з 25 квітня 2019 року по 25 травня 2019 року включно (надалі — «Період проведення Акції»).

 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюють на веб-сайті bilshe.mastercard.ua (надалі — «Сайт») та за телефоном Гарячої лінії: 0 800 30 30 07 з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 19:00.

4.2. Замовник може вносити зміни до цих Правил в односторонньому порядку, розміщуючи Правила в новій редакції на Сайті. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. Для участі в Акції треба:

5.1.1. Бути зареєстрованим на Сайті або протягом Періоду проведення Акції здійснити Реєстрацію на Сайті.

Під Реєстрацією мається на увазі виконання такого порядку дій:

5.1.1.1. заповнення на Сайті відповідної реєстраційної форми для участі в Акції з наданням прямої згоди на участь в Акції та прийняттям Правил;

5.1.1.2. створення облікового запису на Сайті після реєстрації для участі в Акції;

5.1.1.3. реєстрація першої Картки на Сайті (максимальна кількість Карток до реєстрації одним Учасником не може перевищувати 10 (десяти) одиниць).

5.1.2. Накопичити бали, використовуючи Картку, а саме здійснити оплату товарів/послуг у торгово-сервісній мережі / мережі Інтернет на загальну суму від 50,00 грн. (п’ятдесяти гривень 00 копійок) або більше одним чеком, з урахуванням ПДВ, або оплатити проїзд за допомогою Картки в громадському транспорті м. Києва (метрополітен, фунікулер, швидкісний трамвай) (надалі — «Транзакція»). Кожна така Транзакція дорівнює 1 (одному) балу.

За кожну Транзакцію на загальну суму від 50,00 грн (п’ятдесяти гривень00копійок),зурахуваннямПДВ,здійсненузадопомогоюсмартфонаабосмарт-годинника,атакожТранзакціюпідчасоплатипроїздузадопомогоюсмартфонаабосмарт-годинникавгромадськомутранспортім.Києва(метрополітен,фунікулер,швидкіснийтрамвай)УчасникуАкціїнараховують2(два)бали.

5.1.3. Обміняти накопичені 10 (десять) балів на можливість взяти участь у розіграші Подарунка згідно з п. 6 цих Правил. Обмінювати бали можна необмежену кількість разів. Кожен такий обмін балів підвищує шанс на виграш Подарунка Акції.

5.2. Учасниками Акції не визнають й не мають права брати участь в Акції:

5.2.1. особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років;

5.2.2. особи, які не виконали умов цих Правил;

5.2.3. особи, які перебувають у трудових відносинах із Виконавцем;

5.2.4. чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дідусь, бабуся) осіб, перелічених у пункті 5.2.3 цих Правил.

5.3. Замовник/Виконавець погодив, що має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.

5.4. Замовник/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції. Замовник/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

5.5. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник і Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

5.6. Ці Правила — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Виконавцем (або підрядником Виконавця) та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Правил, здійснюючи Реєстрацію та фактично беручи участь в Акції. Учасник здійснює Реєстрацію й бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

5.7. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції, у порядку вказаному в п. 5.6 Правил, визнає та надає згоду на надання Виконавцю (його підрядникам) своїх персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт Громадянина України. Здійснивши Реєстрацію, Учасник надає добровільну та безумовну згоду на розміщення власного прізвища, імені та по батькові як Переможця Акції на Сайті, а також соціальних мережах. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Виконавцю (його підрядникам) право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції та надання Подарунка, зокрема з метою утримання та сплати всіх податків і зборів. Через те, що опрацювання персональних даних Учасника здійснюють у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на опрацювання його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує і несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на опрацювання персональних даних, надіславши Виконавцю письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому він втрачає право на участь в Акції/отримання Подарунку Акції.

 

6. ФОНД ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ

6.1. Фонд Подарунків Акції включає в себе:

6.1.1. Комплект, що складається з 2 (двох) електронних квитків на «Stadium Show MONATIK»* (надалі – Подарунок/Подарунки) – 20 одиниць.

Кожен Переможець Акції отримує 1 (один) Подарунок.

*Під «Stadium Show MONATIK» йдеться про Захід під умовною назвою «Stadium Show MONATIK», який відбудеться 01 червня 2019 року о 20:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55, НСК «Олімпійський».

6.2.Фонд Подарунків Акції обмежений і складає кількість, зазначену в п. 6.1.1. цих Правил.

6.3. Подарунки Акції мають бути призначені для особистого використання Учасником Акції та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.

6.4. Характеристики Подарункового Фонду Акції визначає Виконавець і Замовник на свій розсуд, вони можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарункового Фонду Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають.

6.5. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити Фонд Подарунків Акції або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Подарунків Акції. Якщо такі зміни будуть, Замовник або залучені ними треті особи повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил.

6.6. Зобов’язання з оподаткування вартості Подарунків Акції забезпечує Виконавець відповідно до чинного законодавства України.

 

7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

7.1. Протягом Періоду проведення Акції, але не раніше ніж 00:00 25 квітня 2019 року чи після 00:00 25 травня 2019 року за київським часом, кожен Учасник, зареєстрований на Сайті, може обміняти накопичені 10 (десять) балів на участь у розіграші Подарунків згідно з п. 6.1 цих Правил.

7.2. Визначення 20 (двадцяти) Переможців Акції та 20 (двадцяти) Резервних переможців Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків, проводить Виконавець Акції в термін до 27 травня 2019 року включно серед усіх Учасників Акції, що виконали умови участі в Акції та відповідають цим Правилам, шляхом випадкової комп’ютерної вибірки серед унікальних номерів Учасників, які було надано Партнером Акції (надалі — «База»).Відповідальність за достовірність даних у Базі несе Партнер.

7.3. Резервні переможці Акції матимуть право отримати Подарунки Акції в разі неможливості вручення та/або відмови від них Переможців Акції. Резервні переможці Акції матимуть право на отримання відповідних Подарунків Акції в порядку їх визначення Резервними переможцями Акції.

7.4.Після відповідної дати визначення Переможців Акції, згідно з п .7.2. Правил, Партнер протягом 2 (двох) банківських днів передає Виконавцю інформацію в наступному форматі: ПІБ, мобільний номер телефона та електронна адреса у вигляді електронної таблиці (надалі – «Перелік») для подальшого вручення Подарунків Акції Переможцям Акції.

7.5. За результатами визначення Переможців Акції та Резервних переможців Акції формується протокол, який підписується представниками Виконавця (надалі – «Протокол»).

7.6. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Подарунки Акції, вважатимуть остаточними та не підлягають оскарженню. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право повторного визначення Переможця Акції, який отримає Подарунок Акції, із Резервного Списку в разі підозри та/або виявлення фальсифікації під час участі в Акції з боку відповідного Переможця Акції.

7.7. Для отримання Подарунка Акції Переможцю Акції необхідно надіслати на електронну адресу представника Виконавця mastercard@adsapience.com скан-копії наступних документів:

-       копію паспорта громадянина України — Переможця Акції (усіх сторінок, де є записи);

-       копію реєстраційного номера облікової картки платника податків — Переможця Акції. Якщо в Переможця Акції немає реєстраційного номера облікової картки платника податків з огляду на релігійні переконання, необхідно надати копію сторінки паспорта з відповідною відміткою;

7.8. Зазначена в п. 7.7. Правил інформація має бути надана таким Переможцем Акції як правильна та правдива. Зазначені копії документів мають бути чіткими й розбірливими. Відмова від надання зазначеної інформації, надання її пізніше вказаного терміну або надання інформації, що має ознаки фальсифікації, позбавляє такого Переможця Акції права на отримання Подарунка Акції та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Подарунка Акції. А отже, такий Подарунок Акції переходить до загального Подарункового Фонду й наступні Учасники мають можливість отримати цей Подарунок згідно з умовами Правил.

7.9. Вручення Подарунків Акції Переможцям Акції відбувається шляхом відправлення з електронної адреси mastercard@adsapience.com представниками Виконавця на електронні адреси, зазначені в Переліку, протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання Виконавцем копій документів, зазначених у п. 7.7. Фактом вручення Подарунку Акції вважається відправлення представником Виконавця електронного листа з інформацією про надісланий Подарунок Акції з Кодом електронного квитка.

Після цього Виконавець не несе відповідальності за використання/неможливість використання/прострочення строку використання (якщо такий передбачений) Переможцем Акції Подарунку Акції.

7.10. Кожен Учасник Акції може отримати тільки 1 (один) Подарунок.

7.11. У разі відсутності в Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Подарунок Акції з причин, які не залежать від Замовника/Виконавця, Замовник/Виконавець не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних із такою неможливістю використання/отримання Подарунка Акції. А отже, такий Подарунок переходить до загального Подарункового Фонду.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, водночас така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

8.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник. Рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.3. Замовник/Виконавець не несе відповідальності за неотримання Учасником Акції з причин, незалежних від Замовника/Виконавця, Подарунків Акції.

8.4. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за:

-       неотримання Учасником Акції Подарунків Акції з вини самого Учасника Акції;

-       за відмову Учасника Акції від одержання Подарунків Акції, якщо в ньому не виявлено жодної технічної невідповідності.

8.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення Замовник/Виконавець не зобов’язаний листуватися з потенційними Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення чи будь-яких інших подібних питань щодо цієї Акції.