Інформаційна лінія
0 800 33 24 12
Вхід

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ «Більше для бізнесу»

(далі — «Правила»)

1. ЗАМОВНИК І ВИКОНАВЕЦЬ ПРОГРАМИ 
1.1. Замовником Програми є Представництво «МастерКард Юроп СА» в Україні (далі — Замовник), яке розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404а.
1.2. Виконавцем Програми є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІ БРЕНД» (далі — Виконавець), яке розташоване за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Пимоненко, буд.13-К

2. УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ
2.1. В Програмі беруть участь фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності,  які підпадають під вимоги абз.3 п.3 ст. 55 Господарського кодексу (суб’єкти малого підприємництва)  , та які повністю погоджуються з умовами цих Правил, (далі — Учасники). 
2.2. Учасниками Програми не визнаються й не мають права бути:
2.2.1. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які знаходяться в Стані припинення;
2.2.2. Фізичні особи-підприємці та  юридичні особи, одним з видів господарської діяльності яких є виготовлення та реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 
2.2.3. Фізичні особи-підприємці та  юридичні особи , які передбачені п.2.1. цієї Програми, які не виконали умов цих Правил.
2.3. Замовник, має право усунути будь-кого з Учасників проекту від участі в ньому в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником цих Правил.

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ 
3.1. Програма діє на всій території України, крім території Автономної Республіки Крим і зони проведення Операції об’єднаних сил.
3.2. Загальний строк проведення Програми: із 31 серпня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно (далі — Строк проведення, Період ) та поділяється на 4 (чотири) Етапи:
1) з 31.08.2020 р. до 12.11.2020 р. включно (далі – Перший Етап);
2) з 01.10.2020 р. до 31.10.2020 р. включно (далі – Другий Етап);
3) з 01.11.2020 р. до 30.11.2020 р. включно (далі – Третій Етап);
4) з 01.12.2020 р. до 31.12.2020 р. включно (далі – Четвертий Етап);

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 
4.1. Інформування про Правила та зміни до них здійснюють на веб-сайті bilshe.mastercard.ua (далі — Сайт) та за телефоном Гарячої лінії: 0 800 33 24 12 з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 19:00.

5. УМОВИ УЧАСТІ
5.1. Для участі в Програмі Фізичним особам-підприємцям та  юридичним особам,  які підпадають під вимоги абз.3 п.3 ст. 55 Господарського кодексу (суб’єктам малого підприємництва потрібно:
5.1.1. Заповнити Анкету, що знаходиться за посиланням https://mstr.cd/34ynKnI;
5.1.2. При заповненні Анкети усі поля, позначені зірочкою є обов’язковими для заповнення.
5.1.3. При заповненні Анкети  Фізичним особам-підприємцям та  юридичним особам,  які підпадають під вимоги абз.3 п.3 ст. 55 Господарського кодексу (суб’єктам малого підприємництва , надалі – Учасники, необхідно вказувати достовірну інформацію. Учасник Програми несе відповідальність за її достовірність відповідно до Правил.
5.2. По завершенню кожного з Етапів Програми  Замовник/Виконавець аналізує Анкети Учасників та визначає Учасників, що будуть обрані Переможцями Програми. Аналіз анкет проводить спеціальна робоча група, до складу якої входять представники Замовника та Виконавця. З Учасників , анкети яких були відібрані робочою групою, через соціальні мережі Замовника,  споживачі, держателів карток Mastercard®, обирають Переможців Програми. 
Критерії за якими обираються Переможці Програми:
-    якість надання послуг;
-    вичерпність наданої інформації;
-    готовність надавати додаткові знижки/бонуси користувачам платформи на сайті https://bilshe.mastercard.ua/
Переможцями Програми вважаються Учасники, пропозиції яких на розсуд Замовника та споживачів виявилися найкращими. 
5.3.  Переможці про свою Перемогу в Програмі будуть поінформовані Виконавцем в термін 15 робочих днів з моменту завершення кожного з Етапів Програми.
5.4. Замовник визначає до 10 Переможців кожного з Етапів Програми.  Замовник залишає за собою право, самостійним рішенням змінювати кількість Переможців Програми.
5.5. Визначення Учасників Програми, які здобули право на Перемогу в кожному з Етапів Програми,  проводить Замовник Програми в термін:
-    не пізніше 31 жовтня 2020 року – за перший Етап;
-    не пізніше 21 листопада 2020 року – за другий Етап;
-    не пізніше 21 грудня 2020 року – за третій Етап;
-    не пізніше 21 січня 2021 року – за четвертий Етап.
5.6. Замовник не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно участі в цій Програмі, не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Програми, та не вступають в будь-які суперечки стосовно не визнання Учасника Переможцем Програми, не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 
5.7. Замовник/Виконавець Програми  залишають за собою право, самостійним рішенням, у будь-який час, змінити Період проведення Програми, змінити інші умови цих Правил, про що повідомляє Учасників Програми шляхом розміщення нової редакції правил на Сайті bilshe.mastercard.ua. Якщо Учасник продовжує брати участь в Програмі після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

6. ЗАОХОЧЕННЯ ПРОГРАМИ
6.1. Під Заохоченнями Програми мається на увазі:
- розміщення пропозицій Переможця  в онлайн каталозі Mastercard Більше;
- публікації про пропозиції у соціальних мережах Замовника (Instagram, Facebook);
- маркетингова підтримка в оформленні пропозицій на платформі;
- комунікаційна підтримка (створення віжуалів, текстів) для розміщення інформації у соціальних мережах Замовника.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Порушення Учасником  цих Правил або відмову Учасника Програми від належного виконання умов цих Правил вважають відмовою Учасника Програми від участі в Програмі, водночас така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
7.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам Програми повідомляється:
7.2.1. володільцем персональних даних Учасників Програми є Замовник, який отримує персональні дані Учасників Програми 
7.2.2. персональні дані Учасників Програми обробляються з метою забезпечення участі в Програмі, маркетингових відносин та рекламних відносин;
7.2.3. з метою, яка вказана у п. 7.2.2 цих Правил, обробляються такі персональні дані Учасників Програми: ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти;
7.2.4. з персональними даними Учасників Програми будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
7.2.5. розпорядником персональних даних Учасників Програми є Замовник;
7.2.6. обробка/поширення персональних даних Учасників Програми без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини; 
7.2.7.  персональні дані Учасників Програми будуть оброблятися протягом строку, передбаченого законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 7.2.2 цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;
7.2.8. Учасники Програми можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, письмово надіславши Замовнику відповідний запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь у Програмі; 
7.2.9. Учасники Програми володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
7.3. Беручи участь у цій Програмі, кожен Учасник Програми надає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних в об’ємі та на умовах, які вказані у п. 6.2 цих Правил.
7.4. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник. Рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.5. Замовник залишає за собою право визначати Переможців Програми.
7.6. Замовник залишає за собою право на визначення терміну розміщення Переможців Проекту на сайті bilshe.mastercard.ua.  
7.7. Під час проведення Програми чи після його закінчення Виконавець та/або Замовник не зобов’язані листуватися з потенційними Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Програми чи будь-яких інших подібних питань щодо цієї Програми.
7.8.  Виконавець та Замовник Програми не несуть відповідальності у разі настання обставин непереборної сили, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, введення карантину, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Програми, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Замовника обставин.