Інформаційна лінія
0 800 33 24 12
Вхід

Офіційні правила й умови акції для учасників програми Mastercard Більше «Даруйте час рідним. Творіть безцінні історії»

(далі — «Правила» та «Акція» відповідно) 

1.    ВИЗНАЧЕННЯ, НАВЕДЕНІ В ПРАВИЛАХ АКЦІЇ: 
1.1.    «Акція» – це Акція, яка проходить в рамках програми Mastercard Більше Замовника. 
1.2.    «Картка Mastercard» – це зареєстрована у Програмі банківська картка, емітована на території України банками, які беруть участь у Програмі Mastercard Більше, під однією з торговельних марок Mastercard, з логотипом та голограмою Mastercard International або будь-якої компанії цієї групи, з функціями, пов’язаними з цією торговельною маркою. 
1.3.    «Держатель картки Mastercard» – це фізична особа, що уповноважена використовувати Картку Mastercard та якій видано Картку Mastercard та / або PIN для ініціювання операцій. 
1.4.    «Правила» – ці правила Акції, разом з будь-якими можливими змінами та доповненнями, затвердженими Організатором та опублікованими у встановленому цими Правилами порядку. 
1.5.    «Резервний список» – список, який формується шляхом випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел randompicker.com з списку Учасників Акції, які виконали всі умови даних Правил. Список складається (з трьох осіб для кожного із заохочень), які обов’язково відображаються у Протоколі Комісії за результатами комп’ютерного вибору Учасників Акції, які можуть здобути право на отримання Заохочень Акції. 
1.6.    «Переможці Акції» – Учасники Акції  які   виконали умови участі в Акції та завдяки випадковому комп’ютерному вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел randompicker.com, здобули право на отримання одного із Заохочень Акції.

2. ЗАМОВНИК І ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ 
2.1. Замовником Акції є Представництво «МастерКард Юроп СА» в Україні (далі — «Замовник»), яке розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404а. 
1.2. Виконавцем акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІ БРЕНД» (надалі – «Виконавець»), яке розташоване за адресою: Україна, 04050, м. Київ  вул. Миколи Пимоненка, 13К, офіс 3, ЄДРПОУ 33348909. 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 
2.1. В Акції беруть участь громадяни України, а також особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України (далі «РНОКПП»), а також громадяни України, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП, за умови наявності відповідної відмітки у паспорті, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років та які є держателями карток Masterсard®, для використання фізичними особами емітованих банками України та активованих до початку та/або в період проведення Акції (далі – «Картка», «Картки» та «Учасник» відповідно).

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
3.1. Акцію проводять на всій території України, за винятком зони проведення Операції об’єднаних сил і тимчасово окупованої території.
3.2. Період проведення Акції: з 12 жовтня 2020 р. до 01 грудня 2020 р. включно (далі — «Період проведення Акції»).

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 
4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюють на веб-сайті bilshe.mastercard.ua (далі — «Сайт») та за телефоном Гарячої лінії: 0 800 33 24 12 з 10:00 до 19:00.
4.2. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені протягом усього Періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено змінами/доповненнями до Правил. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв ці зміни до Правил.
4.3. Якщо з будь-яких причин, що не залежать від Замовника/Виконавця Акція не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайту внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережі зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу веб-сайту Акції, технічними несправностями Сайту або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться поза межами контролю Замовника та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Замовник може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсним в рамках Акції будь-які реєстрації, проведені транзакції тощо. 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 
5.1. Для участі в Акції потрібно: 
5.1.1. Бути зареєстрованим на Сайті або протягом всього Періоду проведення Акції здійснити Реєстрацію на Сайті. 
Під Реєстрацією мається на увазі виконання такого порядку дій: 
5.1.1.1. заповнення на Сайті відповідної реєстраційної форми для участі в Акції з наданням прямої згоди на участь в Акції та прийняттям Правил;
5.1.1.2. створення облікового запису на Сайті після реєстрації для участі в Акції;
5.1.1.3. реєстрація щонайменше однієї Картки на Сайті (максимальна кількість Карток до реєстрації одним Учасником необмежена).
5.1.2. замовлення спеціальної пропозицію за «0» (нуль) балів.
5.1.3. Протягом Періоду Акції здійснити щонайменше 1 (одну) успішну онлайн-оплату Карткою будь-яких товарів, робіт чи послуг в мережі Інтернет, на веб сайтах та/або у мобільних додатках на суму від 50 грн. ( п’ятдесяти гривень) одним чеком з ПДВ (або еквівалент цієї суми у відповідній валюті, включаючи курсову різницю, у випадку здійснення оплати за кордоном), на всій території України або за кордоном, протягом Періоду проведення Акції (надалі – «Транзакція»).
Транзакції, які будуть здійснені з використанням Карток, відкритих до різних поточних карткових рахунків Учасника Акції, не підсумовуються між собою, а враховуються лише в межах одного поточного карткового рахунку.
5.1.4. Кожна Транзакція підвищує шанс на можливість отримати Заохочення.
5.1.5. Дані про кожну Транзакцію, що відповідає умовам участі в Акції, заносяться Замовником  у базу учасників Акції, серед яких визначаються Переможці Акції, які мають право на отримання Подарунків Акції (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату платежу, номер телефону Учасника Акції, а також інші дані Учасника, визначені Замовником. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Замовник Акції.
5.1.6. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника Акції з даними офіційними правилами Акції. 
5.2. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції: 
5.2.1. особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років; 
5.2.2. особи, які не виконали умов цих Правил; 
5.2.3. особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Виконавцем; 5.2.4. чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, зазначених у підпункті 5.2.3. цих Правил. 
5.3. Виконавець/Замовник погодив, що має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.
5.4. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції. Замовник/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 
5.5. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник і Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції. 
5.6. Не відповідають умовам Акції:
- операції, які було здійснено до 00:00 год. 12 жовтня 2020 року та після 23:59 год. 01 грудня 2020 року за київським часом.
- операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади, через POS термінали будь-яких банків.
- перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо.
- операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних білетів.
- операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у т. ч. через Інтернет.
- операції з оплати за допомогою веб/мобільної версії сайту «Приват24» або мобільного додатку «Приват24».
- операції з оплати за допомогою мобільних додатків будь-яких банків України.
- операції з безконтактної оплати за допомогою смартфону або смарт-годинника.
- операції з використанням будь яких інших Карток, окрім Карток, вказаних в п.1.1. Правил.
5.7. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції в порядку, указаному в п. 5.1. Правил, приймаючи участь в Акції тим самим погоджується на використання Виконавцем (його підрядниками) своїх персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Здійснивши Реєстрацію, Учасник надає добровільну й безумовну згоду на розміщення власного прізвища, імені та по батькові як Переможця Акції на Сайті, а також у соціальних мережах. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Виконавцю (його підрядникам) право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції й надання (відправлення) Подарунка, зокрема з метою утримання та сплати всіх податків і зборів. Через те, що опрацювання персональних даних Учасника здійснюють у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на опрацювання його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних – безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на опрацювання персональних даних, видаливши власний обліковий запис із Сайту.

6. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД
6.1. Під Подарунковим Фондом Акції маються на увазі такі Заохочення:
6.1.1. Смарт-годинник Apple Watch Series 5 – 3 одиниці.
6.1.2. Головне заохочення – сертифікат на відпочинок для всієї сім’ї (на 4-х осіб), в гірському шале у Буковелі. Сертифікат включає в себе: 
- проживання в готелі-шале на 6 (шість) днів, (5) ночей;
- залізничні квитки/купе та трансфер від залізничного вокзалу  до шале у Буковелі та в зворотній бік. 
- напівпансіон (сніданок і вечеря);
- індивідуальна екскурсійна програма.
У разі встановлення в регіоні, або в окремій адміністративно-територіальній одиниці регіону де знаходиться гірський шале «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки Організатор може замінити Головне заохочення на рівноцінний подарунок в іншому регіоні. 
6.2. Подарунки Акції мають бути призначені для особистого використання Учасником та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.
6.3. Конкретні характеристики Подарункового Фонду Акції на свій розсуд визначають Виконавець/ Замовник. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень, що зазначені (можуть бути зазначені) на Сайті та/або в рекламно-інформаційних матеріалах про Акцію, які будуть поширюватись, а також враження від використання таких Заохочень, можуть не в повній мірі відповідати очікуванням Переможця Акції. Заміна Подарункового Фонду Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають.
6.4. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право змінити/продовжити період проведення Акції, збільшити/змінити Подарунковий Фонд або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Подарунків. Якщо такі зміни будуть Виконавець/Замовник або залучені ними треті особи повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил.
6.5. Зобов’язання з оподаткування вартості Подарунків на користь Учасників Акції здійснює Виконавець відповідно до чинного законодавства України.

7. УМОВИ Й ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ
7.1. Визначення Переможців Акції відбувається на основі Бази Акції, зазначеної в п. 5.1.3. цих Правил.
7.2. База Акції передається від Замовника до Виконавця не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів після закінчення Акції.
7.3. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції, зазначених п. 6.1.1. та Головного Заохочення Акції , зазначеного п.6.1.2. проводить Виконавець Акції на основі Бази Акції шляхом випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел randompicker.com з переліку Учасників Акції:
- не пізніше «15» грудня 2020 року.
7.4. Під час  визначення Переможців Акції формується резервний список Переможців (надалі за текстом – «Резервний Список») з Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що взяли участь в Акції та виконали умови, зазначені в цих Правилах, які матимуть право отримати Подарунків Акції ( 3 резервних) Переможців Акції у разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений, як Переможець Акції.
7.5. Результати визначення Переможців фіксуються в Протоколі визначення Переможців Акції, який підписується Комісією.
7.6. Комісія формується з представників Виконавця, а саме з 3 (трьох) осіб. Комісія своїм рішенням має право відмовити Учаснику Акції в наданні Подарунку Акції у випадку виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використанням заборонених програмних засобів та інших порушень. Комісія своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на власний розсуд.
7.7. Протягом 9 (дев’яти) робочих днів з відповідної дати проведення визначення Переможців Акції/резервних Переможців Акції Виконавець забезпечує інформування Учасників Акції про факт їх визначення Переможцями Акції шляхом телефонного дзвінка на номери, які було зазначено під час реєстрації в Акції. Кількість спроб зв’язатись з Переможцями не може бути більше, ніж 3 (три) дзвінки протягом 1 (одного) робочого дня, що здійснюються в період з 9.00 год. до 18.00 год.  
7.8. Для отримання Подарунку Переможцю необхідно протягом 3 (трьох) робочих днів від дати, коли його буде проінформовано про перемогу в Акції, надіслати Виконавцю або залученим ним третім особам надати інформацію та скан-копії таких документів на електронну адресу reception@freebrand.com.ua:
- паспорта громадянина України — Переможця Акції (усіх сторінок, де є записи) або паспорта громадянина України (ID – картка) із довідкою про реєстрацію місця проживання;
- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, окрім випадку, коли Переможець через свої релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має відповідну відмітку в паспорті.
- акт приймання-передачі Подарунку, потрібен для сплати податків відповідно до чинного Законодавства України, а у разі відмови від отримання Переможцем Акції  Подарунку заяву про відмову від отримання подарунку .
- місто та номер відділення кур’єрської служби «Нова пошта».
У разі невиконання Переможцем цих умов з причин, які не залежать від Замовника/Виконавця, Переможець втрачає право на отримання Подарунку та йому не виплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримання Подарунку переходить до відповідного Резервного переможця.
7.9. Виконавець забезпечує вручення Переможцем Подарунку протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання від кожного з Переможців копій документів, вказаних в п.7.8. цих Правил. Подарунки Акції Переможець отримує шляхом відправлення Виконавцем на відділення Нової Пошти.
7.10. Зазначена в п. 7.9 Правил інформація має бути надана таким Переможцем Акції як правильна та правдива. Зазначені копії документів мають бути чіткими й розбірливими. Відмова від надання зазначеної інформації, надання її пізніше вказаного терміну або надання інформації, що має ознаки фальсифікації, позбавляє такого Переможця Акції права на отримання Подарунка Акції, і вважають, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Подарунка Акції та йому не сплачується будь-яка компенсація. А отже, такий Подарунок Акції переходить до загального Подарункового Фонду й наступний Резервний переможець має можливість отримати цей Подарунок згідно з умовами Правил.
7.11. У разі відсутності у Переможця/Резервного переможця Акції можливості/бажання використати/отримати  Подарунок Акції з причин, які не залежать від Замовника/Виконавця, Замовник/Виконавець не сплачує Переможцю/Резервному переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних із такою неможливістю використання/отримання Подарунка Акції. А отже, такий  Подарунок переходить до наступного Резервного переможця.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції й отримання Подарунків Акції, водночас такий Учасник не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
8.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник. Рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.3. Виконавець/Замовник не несе відповідальності за неотримання Учасником Акції з причин, незалежних від Виконавця або Замовника Подарунків Акції.
8.4. Виконавець/Замовник та залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, карантин, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Замовника та залучених ним третіх осіб обставини.
8.5. Виконавець і Замовник не несуть відповідальності за:
- неотримання Учасником Акції Подарунків Акції з вини самого Учасника Акції;
- за відмову Учасника Акції від одержання Подарунків Акції, якщо в них не виявлено жодної технічної невідповідності.
8.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення Виконавець та/або Замовник не зобов’язані листуватися з потенційними Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення чи будь-яких інших подібних питань щодо цієї Акції.