Інформаційна лінія
0 800 33 24 12
Вхід

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Оформлюйте автоцивілку — вигравайте смартфон»

(далі — «Правила» й «Акція» відповідно)

1. ЗАМОВНИК І ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1. Замовником Акції є Представництво «МастерКард Юроп СА» в Україні (далі — Замовник), яке розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404а.
1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «Універсальні платіжні рішення» (далі – Виконавець), що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45а.
1.3. Партнером Акції є ПРАТ «СК «Арсенал Страхування» (далі – Партнер), що знаходиться за адресою: Україна, 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154.
1.4. Технічним Партнером Акції є ТОВ «ФРІ БРЕНД» (надалі – Технічний Партнер), що знаходиться за адресою: Україна, 04050, м. Київ  вул. Миколи Пимоненка, 13К.
1.5. Для проведення Акції Замовник та/або Виконавець мають право залучати третіх осіб. 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. В Акції беруть участь громадяни України, яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років, які мають оформлений паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків та які є держателями платіжних карток платіжної системи Mastercard® (далі — Картки), активованих до початку або в Період проведення Акції, та які повністю погоджуються з умовами цих Правил, здійснюючи Реєстрацію (далі — Учасники). 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Загальний строк проведення Акції: із 27 жовтня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно (далі — Строк проведення Акції, Період Акції або Тривалість Акції).
3.1.1. Загальний Період Акції складається з наступних Етапів
3.1.1.1. з 27.10.2020 по 08.11.2020 включно (надалі – Етап 1)
3.1.1.2. з 09.11.2020 по 22.11.2020 включно (надалі – Етап 2)
3.1.1.3. з 23.11.2020 по 06.12.2020 включно (надалі – Етап 3)
3.1.1.4. з 07.12.2020 по 20.12.2020 включно (надалі – Етап 4)
3.1.1.5. з 21.12.2020 по 31.12.2020 включно (надалі – Етап 5)

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюють на веб-сайті bilshe.mastercard.ua (далі — Сайт) та за телефоном Гарячої лінії: 0 800 30 30 07 з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 19:00.
4.2. Замовник/Виконавець Акції  залишають за собою право, самостійним рішенням, у будь-який час, змінити Період проведення Акції, змінити інші умови цих Правил, про що повідомляє Учасників Акції шляхом розміщення нової редакції правил на Сайті https://bilshe.mastercard.ua/. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. Для участі в Акції треба:
5.1.1. Бути зареєстрованим на Сайті bilshe.mastercard.ua або протягом Періоду проведення Акції здійснити Реєстрацію на Сайті.
Під Реєстрацією мається на увазі виконання такого порядку дій:
5.1.1.1. заповнення відповідної реєстраційної форми для створення облікового запису на Сайті;
5.1.1.2. реєстрація щонайменше однієї Картки на Сайті (кількість Карток до реєстрації одним Учасником не обмежена).
5.1.2. Накопичити 10 (десять) балів, використовуючи Картку, а саме здійснити оплату товарів/послуг у торгово-сервісній мережі/мережі Інтернет на загальну суму від 50,00 грн. (п’ятдесят гривень 00 копійок) або більше одним чеком, з урахуванням ПДВ, або оплатити одну поїздку за допомогою Картки у громадському транспорті м. Києва (метрополітен, фунікулер, швидкісний трамвай) (далі – «Транзакція»). Кожна така Транзакція дорівнює 1 (одному) балу. За одну Транзакцію, здійснену за допомогою технології Mastercard Digital Enablement Service (MDES), наприклад при користуванні Apple Pay чи Google Pay, буде нараховано 2 бали, за умови, що сума транзакції буде 50 гривень або більше. За одну Транзакцію з оплати товарів чи послуг онлайн, буде нараховано 2 бали, за умови, що сума транзакції буде 50 гривень або більше. За одну Транзакцію з оплати товарів чи послуг онлайн, з використанням технології MDES, буде нараховано 3 бали, за умови, що сума транзакції буде 50 гривень або більше.
5.1.3. Обміняти накопичені 10 (десять) балів на промокод від Партнера (далі – «Обмін балів»), який дає можливість придбати поліс автоцивілки від Партнера з вигодою 20%. 
5.1.4. Придбати поліс автоцивілки з вигодою 20%, оформивши його на сайті Партнера arsenal-ic.ua і здійснивши оплату карткою Mastercard. 
5.2. Після виконання всіх умов, описаних у п. 5.1 цих Правил, Учасник Акції автоматично приймає участь у розіграші Заохочень Акції.
5.3. Учасниками Акції не визнають й не мають права брати участь в Акції:
5.3.1. особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;
5.3.2. особи, які не виконали умов цих Правил;    
5.3.3. особи, які перебувають у трудових відносинах із Виконавцем та Замовником;
5.3.4. чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, зазначених у п. 5.3.3 цих Правил.
5.4. Виконавець/Замовник погодив, що має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.
5.5. Замовник/Виконавець не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень, не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочень, не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 
5.6. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
5.7. Ці Правила — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Виконавцем (або підрядником Виконавця) й Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Правил, здійснюючи Реєстрацію та фактично беручи участь в Акції. Учасник здійснює Реєстрацію й бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.
5.8. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції у порядку, вказаному в п. 5.7 Правил, визнає й надає згоду на надання Виконавцю (його підрядникам) своїх персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорта громадянина України, дату й найменування органу, що видав паспорт громадянина України. Здійснивши Реєстрацію, Учасник надає добровільну й безумовну згоду на розміщення свого прізвища, імені та по батькові як Переможця Акції у соціальних мережах. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Виконавцю (його підрядникам) право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції та надання Подарунка, зокрема з метою утримання та сплати всіх податків і зборів. Через те, що опрацювання персональних даних Учасника здійснюють у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на опрацювання його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує і несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на опрацювання персональних даних, видаливши власний обліковий запис із Сайта. 

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
6.1. Фонд Заохочень Акції включає в себе: 5 (п’ять) смартфонів Apple IPhone 11. В кожному Етапі Акції буде розіграно 1 (один) смартфон.
6.2. Заохочення Акції мають бути призначені для особистого використання Учасником Акції та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.
6.3. Характеристики Заохочувального Фонду Акції визначає Виконавець і Замовник на свій розсуд, вони можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Заохочувального Фонду Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають.
6.4. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень Акції. Якщо такі зміни будуть, Виконавець/Замовник або залучені ними треті особи повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил.
6.5. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Заохочень після їх одержання, за неможливість скористатись Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочень.
6.6.    Відповідальним за дотримання чинного податкового законодавства України є Виконавець. 

7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ
7.1. Протягом Періоду проведення Акції, але не раніше ніж з 00:00 27 жовтня 2020 року чи після 23:59 31 грудня 2020 року за київським часом, кожен Учасник, зареєстрований на Сайті, може обміняти накопичені 10 (десять) балів на промокод, оформити автоцивілку у Партнера з використанням промокоду, оплатити замовлення карткою Mastercard®, тим самим автоматично взяти участь у розіграші Заохочення згідно з п. 6.1. цих Правил.
7.2. Визначення 1 (одного) основного Учасника Акції та 3 (трьох) резервних Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочення вказаного в п.6.1.1 проводить Виконавець Акції на основі Бази Акції шляхом випадкової комп’ютерної вибірки в наступні дати:

- 10.11.2020, розіграш Заохочення Акції за Етап 1;  
- 24.11.2020, розіграш Заохочення Акції за Етап 2;  
- 08.12.2020,  розіграш Заохочення Акції за Етап 3;  
- 22.12.2020,  розіграш Заохочення Акції за Етап 4;  
- 05.01.2021,  розіграш Заохочення Акції за Етап 5;  

7.3. Резервні Учасники матимуть право отримати Заохочення Акції в разі неможливості вручення та/або відмови від них Учасників Акції, яких було визначено як Переможців Акції, які отримають Подарунки Акції. Резервні переможці Акції матимуть право на одержання відповідного Подарунка Акції в порядку їх визначення Резервними переможцями Акції.
7.4 Учасника, який отримав право на отримання Заохочення, вважають Переможцем Акції.
7.5. Виконавець зв’язується з Переможцем Акції за вказаним телефонним номером із метою інформування про перемогу в Акції й отримання усної згоди Переможця Акції на одержання Заохочення Акції передбаченого п.6.1. Кількість спроб зв’язатися з Переможцем Акції, на умовах Акції, не може бути більше як 3 (три) дзвінки протягом 1 (одного) робочого дня, що здійснюють у період з 9:00 до 18:00.
7.6. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Заохочення Акції, після одержання ними Подарунків Акції вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право повторного визначення Переможця Акції, який отримає Заохочення Акції, із Резервного Списку в разі підозри та/або виявлення фальсифікації під час участі в Акції з боку відповідного Переможця Акції.
7.7. Вручення Заохочення Акції передбаченого п. 6.1. Учаснику Акції, якого було визначено Переможцем Акції, здійснює Виконавець або залучені ними треті особи на узгоджену між Переможцем і Виконавцем адресу відділення Нової пошти, протягом 5 (п`яти) робочих днів.  
7.8. У разі відсутності в Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції з причин, які не залежать від Замовника/Виконавця, Замовник/Виконавець не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних із такою неможливістю використання/отримання Заохоченя Акції. Неотримане Заохочення Акції залишається у Виконавця і може бути використаний на його власний розсуд та розсуд Замовника Акції.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочень Акції, водночас така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
8.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник. Рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.3. Виконавець/Замовник не несе відповідальності за неотримання Учасником Акції з причин, незалежних від Виконавця або Замовника, Заохочень Акції.
8.4. Виконавець і Замовник не несуть відповідальності за:
−     неотримання Учасником Акції Заохочення Акції з вини самого Учасника Акції;
−     за відмову Учасника Акції від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено жодної технічної невідповідності.
8.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення Виконавець/Замовник не зобов’язані листуватися з потенційними Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення чи будь-яких інших подібних питань щодо цієї Акції.
8.6.  Виконавець/Замовник не несуть відповідальності у разі настання обставин непереборної сили, таких як стихійні лиха, погодні умови (сильний вітер, злива, ураган, град, та інші погодні умови), пожежа, повінь, введення карантину, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Замовника обставин.